Vil du vite mer om hva Aglow er, eller formidle dette til andre?

 

 

Bestill brosjyre

 

Den spreke, innholdsrike og viktige brosjyren om Aglow i Norge kan lokalgruppene bestille hos Randi Holm ( holrandi@online.no ). Det må også enkeltpersoner som ikke bor i nærheten av en lokalgruppe gjøre. Send brosjyrer til kvinner på steder der det ennå ikke finnes Aglow. Husk at brosjyren er et flott evangeliseringsredskap også:)

 

Lykke til og takk for at vi kan stå sammen om å gjøre Aglow enda bedre kjent i Norge!

 

 

Åpne møter

 

 • Åpne, inkluderende kvinnemøter med livsnær undervisning, lovsang, vitnesbyrd og kreative uttrykk.

   

 • Tilbud om personlig samtale og forbønn.

 

 • Møtene holdes ca. en gang i måneden på en nøytral plass (en kafe, et hotell, skole eller lignende) nettopp for å ha lav terskel og være et tilbud også for dem som ikke kaller seg kristne.

 

 • Vi spiser sammen.

 

 • Inspirerende bøker blir lagt fram for salg.

 

 • Det er ulikt fra gruppe til gruppe hvorvidt det tas inngangspenger. Det er alltid kollekt; til gruppen, til Aglow Norge og til ulike misjonsprosjekt.

 

 • Jentedager, seminar og lokale «outreaches»/tjenester er også en del av arbeidet som pågår i Norge, og mulighetene til å nå langt ut er mange!

 

 • Bønnegrupper, samtalegrupper, kreative forum osv. kan knyttes opp mot Aglow og være en del av det mangfoldige arbeidet så lenge det er i tråd med Aglows mål og visjoner.

 

Hva vil Aglow?

 

 • Vi vil se at kvinner (og menn) finner sin identitet i Gud og får en personlig relasjon til Jesus.

 

 • Vi vil se at kvinner og menn står styrket og sammen i ekteskap og tjeneste

 

 • Vi vil se at de blir leget, styrket, inspirert, forvandlet og utrustet til positivt å påvirke familien, menigheten og samfunnet de er en del av

 

 • Vi arbeider for at også muslimer får se hvem Jesus er

 

 • Vi vil be for og velsigne Israel

 

 • Aglow Norge gir økonomisk støtte til kvinnearbeidet i Bulgaria og Russland.

 

 

Litt om Aglows historie

 

I 1967 begynte Aglow med fire kvinner, som uttrykte et ønske om å møtes som kristne på tvers av kirkesamfunn. Til åpningsmøtet på et lokalt hotell kom mere enn 150 kvinner.

 

En av de første lokale gruppene begynte i Edmonds, en liten by nord for Seattle, USA, hvor kvinner begynte å invitere venner og naboer til alminnelige møter i en lokal restaurant. Ryktene spredte seg hurtig om disse levende kvinnegruppene, og flere grupper begynte å dukke opp i delstaten Washington.

 

Andre delstater og land fulgte etter. I 1972 holdt mer enn 60 lokale grupper månedlige møter forskjellige steder i USA. I 1973 begynte gruppene i Canada og New Zealand. Holland fulgte etter i 1974. Dermed ble Aglow internasjonal etablert.

I Norge ble Aglow startet i 1979.

 

I dag er det Aglow-grupper i ca. 170 nasjoner. Aglow når ut til kvinner av enhver tro, hudfarge og kultur. På denne måten nås familier over hele verden.

 

 

Candlelight gruppe....hva er det?

 

Dersom du bor et sted i Norge der det ikke allerede finnes et etablert Aglowfellesskap, kan det kanskje være aktuelt for deg å starte opp en liten gruppe, en såkalt Candlelight-gruppe, i første runde? Også disse er knyttet til Aglow Norge.

 

For å starte et slikt arbeid må det være en leder og en nestleder som godkjennes fra det nasjonale styret i Aglow Norge. Slike grupper inviterer til husmøter eller åpne møter med forkynnelse, måltid, lovsang m.m. Ta kontakt med oss og vi gir dere en startpakke og annen god hjelp til å komme i gang. Om mulig kommer også noen av oss i nasjonalstyret på besøk hjem til dere for å inspirere og informere om slik oppstart. Med utgangspunkt i en bibelgruppe kan man også starte et slikt arbeid.

 

For å etablere en ordinær Aglow-gruppe på ditt hjemsted, kreves flere formaliteter og flere i styret.

Never stop

dreaming

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus lobortis magna enim

Beautityed by Iceland

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus lobortis magna enim, a condimentum nulla luctus in. Pellentesque

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus lobortis magna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus lobortis magna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus lobortis magna

Moments to capture

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus lobortis magna enim, a condimentum nulla luctus in. Pellentesque