Lokale grupper

 

Lokalgruppene er hjertet i organisasjonen.

Her får kvinner møte Jesus og hverandre. Det er mulighet for stor variasjon og frihet i møtene.

 

Lederutvikling står sentralt i Aglow. Kvinner får her mulighet til at nådegaver blir oppdaget og tatt i bruk. Det arrangeres en ledertreningshelg en gang i året, med gode inspiratorer fra inn og utland. Info om dette finner du på Aglow International Norge sin facebookside.

 

Følg oss på facebook

Lokalgruppene har hver sin facebookside der de legger ut møteinformasjon m.m.

 

Visste du at du kan besøke oss på facebook selv om du ikke har profil/er på facebook privat?

Aglow sine facebooksider er åpne, og fungerer som hvilken som helst annen internettside/hjemmeside.

 

Trykk på enkelte lokalgruppe i venstremenyen, så kommer du direkte til den lokale gruppens facebookside.

 

 

Åpne møter

 

  • Åpne, inkluderende kvinnemøter med undervisning, lovsang, vitnesbyrd og kreative uttrykk.
  • Tilbud om personlig samtale og forbønn.
  • Møtene holdes ca. en gang i måneden på en nøytral plass (en kafe, et hotell, skole eller lignende) nettopp for å ha lav terskel og være et tilbud også for dem som ikke kaller seg kristne.
  • Vi spiser sammen.
  • Inspirerende bøker blir lagt fram for salg.
  • Det er ulikt fra gruppe til gruppe hvorvidt det tas inngangspenger. Det er alltid kollekt; til gruppen, til Aglow Norge og til ulike misjonsprosjekt.
  • Jentedager, seminar og lokale «outreaches»/tjenester er også en del av arbeidet som pågår i Norge, og mulighetene til å nå langt ut er mange!
  • Bønnegrupper, samtalegrupper, kreative forum osv. kan knyttes opp mot Aglow og være en del av det mangfoldige arbeidet så lenge det er i tråd med Aglows mål og visjoner.

 

Velkommen!

 

 

Finnes det ikke et Aglow-fellesskap der du bor?

- Begynn å be og snakk med kvinner fra ulike menigheter om behovet for en gruppe på ditt hjemsted.

 

Ta kontakt

E-post adresse: aglow@online.no

 

Solbjørg Høvset er leder i Aglow Norge. Ring henne på tlf. 69814200. Legg igjen en beskjed om hun ikke er til stede.

 

For info om hvordan et styre kan dannes og et arbeid startes opp vil vi i Nasjonalstyret gjerne komme på besøk for å inspirere til oppstart av en ny gruppe.

 

Aglow er et viktig «redskap» som Gud bruker i vår tid, ikke minst for å nå enda lenger ut enn det mange menigheter kanskje gjør. Aglow er en «gavepakke» til den enkelte kvinne/mann som blir berørt og involvert i arbeidet, og en gave til lokalsamfunnene og til landet vårt i ”en tid som denne.”

Never stop

dreaming

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus lobortis magna enim

Beautityed by Iceland

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus lobortis magna enim, a condimentum nulla luctus in. Pellentesque

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus lobortis magna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus lobortis magna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus lobortis magna

Moments to capture

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus lobortis magna enim, a condimentum nulla luctus in. Pellentesque