Nasjonalstyret i Aglow Norge

 

 

 

 

 

 

 

Aglow består av et nasjonalt styre med egne lokale styrer utover landet. I tillegg har hver gruppe egne vertinner som legger forholdene til rette for en god atmosfære og lav terskel for møtedeltakerne.

 

Nasjonalstyret binder lokalgruppene sammen, hjelper til med å starte nye grupper og representerer Norge utad. Nasjonalstyret arrangerer også ledertrening og åpne konferanser.

 

 

Nasjonalstyrets oppgaver

Oppmuntrer og veileder de lokale gruppene

Sprer aktuell litteratur og undervisning

Arrangerer ledertreningskonferanser

Arrangerer nasjonale kvinneweekender som mange finner livsforvandlende og svært inspirerende

 

Hvem er vi?

 

Leder: Solbjørg Høvset

Ledertrening:Rikke Kopperstad

Litteratur: Randi Holm og Heidi Berg Kjuus

Kasserer: Randi Holm

Konferansesekretær: Kristine Røren

Sekretær: Heidi Berg Kjuus

Bønneleder:Solbjørg Høvset

 

 

Rådgivere for Nasjonalstyret

 

Åse Simms (Den norske kirke)

Arne Tesaker

Trond Arne Hauge.

Lokallagsstyrene

 

Et hvert styre skal være sammensatt av kvinner fortrinnsvis fra forskjellige kirkesamfunn. Alle lokallagsstyrene har rådgivere. Disse kan være prester, pastorer eller legfolk fra forskjellige kirkesamfunn og som anerkjenner Aglows plass i Guds menighet. Deres oppgaver er å gi råd og stå sammen med styrene.

Never stop

dreaming

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus lobortis magna enim

Beautityed by Iceland

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus lobortis magna enim, a condimentum nulla luctus in. Pellentesque

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus lobortis magna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus lobortis magna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus lobortis magna

Moments to capture

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus lobortis magna enim, a condimentum nulla luctus in. Pellentesque